NYTTIGE LENKER

www.dsb.no

Forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet.

Skriftlige ADR instruksjoner

Informasjon om tiltak som skal treffes av kjøretøymannskap, dersom en ulykke eller en nødssituasjon inntreffer ved transport av farlig gods.

Transportdokument

Transportdokument for sprengstoff og tennmidler. Tilpasset leveranse fra Håvik AS.
Last ned dokumentet ved å klikke her.