Håvik AS tilbyr levering av sprengstoff og tennmidler direkte på anlegget når kunden måtte ønske det, eller vi leverer produktene til kundes lager. Vi lagerfører og leverer også boreutstyr.

Transporten blir utført ihht. ADR - Forskriften om landtransport av farlig gods sine krav til EX III godkjente kjøretøy. Vi kan levere inntil 6000 kg sprengstoff i tillegg til tennmidler med disse kjøretøyene (4X4 lastebiler med bakløfter). For mindre leveranser har vi tre EX II godkjente 4X4 varebiler og tilhengere.

Fra 1.1.2014 må alle kjøretøy som skal transportere netto eksplosiver over 1000 kg ha EX III godkjenning. Denne mengden gjelder samlet for både bil og evt henger. Denne endringen i regelverket medførte at Håvik AS valgte å investere i to nye EX III godkjente kjøretøy for å være best mulig rustet til å møte de nye kravene.

 

Toyota Hilux 4x4
Toyota HiLux 4x4

Toyota
Toyota Hiace 4x4

EX III
To stk. Iveco Eurocargo 4x4 - EX III godkjent